امروز، سه شنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

آموزش ممیزی داخلیISO9001:2015
۱۳۹۷/۰۳/۲۱
    آمـوزش ممیـزی داخـلی   ISO9001:2015   اصفهان (30 لغایت 31 خردادماه 1397) هدف : آشنایی با تکنیک­های ممیزی داخلی سیستم­های مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استاندارهای ISO9000 ، نحوه انجام ممیزی داخلی درسازمان­ها با توجه به تغییرات جدید در الزامات استاندارد.   محتوای دوره : یکی از الزامات استاندار ...
فرم ثبت نام دوره ها
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
http://www.ftcompany.com/ext/download_file.php?typ=filelib&act=view&id=6
دریافت فرم اطلاعات جهت اخذ نمایندگی در سراسر کشور
۱۳۹۵/۱۲/۲۸
http://www.ftcompany.com/ext/download_file.php?typ=filelib&id=5
سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردISO9001:2008
۱۳۹۵/۱۱/۱۴
http://www.ftcompany.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=46-22
آشنایی با تغییرات در استاندارد ISO 9001:2015
۱۳۹۵/۱۱/۱۴
http://www.ftcompany.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=43-22
تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS
۱۳۹۵/۱۱/۱۲
http://www.ftcompany.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=44-22
مبانی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
۱۳۹۵/۱۱/۱۲
http://www.ftcompany.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=45-22