امروز، دوشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

آموزه های استیو جابز
۱۳۹۸/۰۷/۱۶

تشنه‌ی این باشید که همیشه از نهایت پتانسیل خود استفاده کنید و بهترین ورژن خود باشید و به هیچ‌ چیزی کمتر از آن قانع نشوید.