امروز، سه شنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۸

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

عذر خواهی نماینده مجلس کره از مردم
۱۳۹۷/۱۱/۰۷

نماینده مجلس کره جنوبی زمانی که قصد داشته در فرودگاه کره سوار هواپیما شود مسئوول گیت از اوخواسته که کارت شناسایی اش را نشان دهد. نماینده هم فقط بلیت هواپیما را روی گوشی اش نشان داده و کارت نشان نداده و گفته من نماینده مجلسم و قوانین را میدانم و راهم را باز کن.

این برخورد اعتراض کارمند فرودگاه را به دنبال داشته و گفته من باید کارم را انجام بدهم و تو هم موظفی کارتت را نشان بدهی . حالا کار در رسانه های کره امروز بالا گرفته و نهایتا هم آقای کیم جونگ هو تا کمر خم شده و از مردم و رسانه ها عذر خواهی کرد.