امروز، سه شنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۸

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

آموزه های وارن بافت
۱۳۹۷/۱۱/۱۸

خیلی از کسانی که بهر هوش بالا دارند گمان میکنند با دنباله روی از, دیگران ثروتمند میشوند. این طرز فکر تا اندازه ای محصول آن نوع نظام آموزشی, است که به تقلید کردن از, استاد پاداش میدهد.