امروز، سه شنبه ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۷

خدمات آموزشی - تقویم آموزشی

#نام دورهمدت دورهآخرین مهلت ثبت نامقیمت (ریال)توضیحات
1سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردISO9001:2008۳ روز۱۳ بهمن۴,۵۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
2آشنایی با تغییرات در استاندارد ISO 9001:2015۱ روز14 بهمن۲,۹۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
3تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS۳ روز۱۲ بهمن۵,۰۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
4مبانی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS۳ روز۱۲ بهمن۵,۸۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
5مبانی، تشریح الزامات ، ساخت و مستندسازی ISO9001:2015۲ روز۱۲ بهمن۵,۱۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...
6مبانی، تشریح الزامات و ممیزی داخلیHSE-MS۳ روز19 بهمن۶,۰۰۰,۰۰۰اطلاعات بیشتر ...