امروز، چهارشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۸

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

مطالعه بیخوابی را درمان میکند
۱۳۹۷/۱۲/۱۶

مطالعه یکی از موثرترین راه ها برای آرامش و آمادگی برای خواب میباشد. نور موبایل و تلویزیون به مغز می گویند که اکنون زمان بیدار شدن است در حالی که خواندن کتاب در نور کم تاثیر کاملا متفاوتی دارد زیرا مغز تشخیص می دهد که اکنون زمان استراحت است..