امروز، دوشنبه ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

آموزه های استیو جابز
۱۳۹۸/۰۸/۰۴

استیو جابز یکی از عوامل خلاقیت خود را قدم‌ زدن‌های طولانی می دانست‼

-محققان قدم‌زدن را عامل کاهش فشار خون، رهایی ذهن از مشکلات و در نتیجه تقویت 60 درصدی خلاقیت می دانند.