امروز، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

خدمات تخصصی مشاوره

شرکت فرآیند تحقیق دارنده گواهینامه تایید صلاحیت مشاور سیستم‌های مدیریت کیفیت با هدف شناسایی، تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات سازمانها و ارائه راه‌حلهای لازم بمنظور کمک به ایجاد تحول و ارتقاء سطح کیفی این سازمانها صورت می‌گیرد.

در حیطه این خدمات، به تصمیم‌سازی مدیران بر اساس اصول و روشهای علمی کمک شده و سیستم‌ها و روشهای مورد لزوم جهت مدیریت سازمانها طراحی و استقرار می‌یابند. این خدمات مشاوره در قالب طراحی و استقرار سیستم‌های مدیریتی و زیر سیستم‌های مربوط انجام می‌پذیرد. انجام پروژه‌های مربوط به زیر سیستم‌ها که در قالب مدیریت و اجرای پروژه‌های مدیریتی و مهندسی صنایع می‌باشد، از یک طرف بستر لازم را جهت استقرار سیستم‌های جامع مدیریتی فراهم نموده و از طرف دیگر توانمندی‌های سازمانی را در حیطه‌های معین افزایش می‌دهد. این واحد با اعتقاد به اصل مشتری مداری و تکیه بر تجارب ارزشمند و موفق و با در اختیار داشتن کادر تخصصی متشکل از اساتید علمی و عملی خود در سطح وسیعی از سازمان های تولیدی و خدماتی آماده ی ارائه‌ی خدمات تخصصی مشاوره مدیریت و بهبود عملکرد سازمانها در کلیه حیطه‌های مدیریت می باشد.
حیطه مدیریت کیفیت
استقرار سیستم های مدیریتی مبتنی بر استانداردهای
ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001
استقرار سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد های
HACCP, ISO 22001
استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد ISO/ IEC 17025
استقرار سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی مبتنی بر استاندارد ISO 13485
استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 51000/EN 16000
استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی مبتنی بر استاندارد
ISO / TS 16949
استقرار سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری مبتنی بر استاندارد ISO 10002
حیطه مهندسی فروش و بازاریابی
ارائه خدمات تخصصی تحلیل و آسیب شناسی بازار
ارائه خدمات تخصصی ایده پردازی تبلیغات و ارائه کمپین بازاریابی
ارائه خدمات تخصصی تحلیل نیازها و خواسته های بازار
مشاوره و مذاکرات بازاریابی و فروش
مشاوره روش ها/ سیستم ها و فرایندهای بازاریابی و فروش
عارضه یابی سازمان های فروش
مصاحبه و گزینش و آموزش نیروی انسانی بازاریابی و فروش
تدوین برنامه دپارتمان مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
تدوین سیاستهای افزایش فروش
حیطه بهبود عملکرد
مدیریت بهره وری
مهندسی ارزش
مدیریت هزینه
بهبود فرایندهای سازمانی
استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM
تدوین برنامه های استراتژی سازمان
اجرای مدل های ارزیابی عملکرد مبتنی بر BSC و غیره
حیطه منابع انسانی
پیاده سازی چرخه منابع انسانی
پیاده سازی سیستم حقوق و دستمزد و پاداش و سیستم های انگیزشی
پیاده سازی سیستم جذب و تامین نیرو و راه اندازی واحد نیرویابی در سازمان
پیاده سازی سیستم نیازسنجی آموزشی و برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر نیاز سازمان
پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد سازمانی و پرسنل
حیطه مدیریت پروژه
پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه مطابق با استاندارد PMBOK
پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه سازمانی EBM
پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه PMO
پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه
و سایر موارد