امروز، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

فهرست سایت های مرتبط

سایت Leadership ، مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان
http://www.leadership-2000.com
جامعه کیفیت آمریکا
http://asq.org/index.aspx
موسسه رسمی کیفیت (انگلستان)
http://www.thecqi.org/
انجمن مدیریت یونان
http://www.eede.gr/
جامعه کیفیت لبنان
http://www.lsquality.org/
موسسه کیفیت پاکستان
http://piqc.edu.pk/
انجمن کیفیت رومانی
http://www.quality.ro/
سازمان کیفیت آسیا
http://anforq.org/
سازمان کیفیت اروپا
http://www.eoq.org/home.html
آکادمی بین المللی کیفیت
http://iaqweb.org/
سازمانهای کیفیت منطقه آسیا پاسیفیک
http://www.apqo.org/
انجمن کیفیت خاورمیانه
http://www.meqa.org/
سازمان کیفیت استرالیا
http://aoq.net.au/
انجمن کیفیت جمهوری خلق چین
http://www.caq.org.cn/
جامعه کیفیت جمهوری چک
http://www.csq.cz/
جامعه کیفیت تایوان
http://www.csq.org.tw/mp.asp?mp=1
مدیریت استاندارد و کیفیت ویتنام
http://en.tcvn.vn/
جامعه کیفیت هنگ کنگ
http://www.hksq.org/
انجمن استاندارد کره
http://www.ksa.or.kr/eng/
جامعه کنترل کیفیت ژاپن
http://www.jsqc.org/
جامعه کیفیت هند
http://www.isqnet.org/
سازمان کیفیت و بهره وری نپال
http://nqpcn.org.np/
جامعه کیفیت فیلیپین
http://www.psq.org.ph/
انجمن کیفیت شانگهای
http://www.saq.org.cn/
جامعه کیفیت اسپانیا
http://www.aec.es/web/guest
انجمن کیفیت سریلانکا
http://www.qualityassociation.org/
انجمن متحد کیفیت صربستان
http://www.jusk.org/
جامعه کیفیت ترکیه
http://www.kalder.org/
انجمن استاندارد و کیفیت تایلند
http://www.sqat.or.th/
سازمان کیفیت نیوزیلند
http://www.nzoq.org.nz/
انجمن کیفیت آذربایجان
http://www.asianquality.org/
مرکز بهبود عملکرد کسب و کار
http://www.bpir.com/
مرکز تحقیقات تعالی سازمانی
http://www.bpir.com/
دانشکده e-TQM ( امارت متحده عربی )
http://www.etqm.net/
کمیته ملی مجارستان در سازمان کیفیت اروپا
http://eoq.hu/
مرکز مدیریت کیفیت بلژیک
http://www.kwinta.be/
اتاق بازرگانی هند
http://www.imcnet.org/
انجمن مدیریت کیفیت اندونزی
http://www.pmmi-iqma.org/#!/page_SPLASH
انستیتو کیفیت مالزی
http://www.iqm.org.my/
International Academy for Quality Certification
http://www.sigma-smart.com/n1.htm
جامعه مدیریت کیفیت کره
http://www.ksqm.org/
سازمان کیفیت روسیه
http://www.mirq.ru/
مؤسسه ملی بهره وری (مالزی)
http://www.npc.org.my/
جامعه کیفیت وبهره وری پاکستان
http://www.qpsp.org.pk/
انجمن مشاوران مدیریت اوکراین
http://www.uamc.com.ua/
مدیریت کیفیت فراگیر بین المللی (هند)
http://www.tqmi.com/
انستیتو کنترل کیفیت مکزیک
http://www.imecca.com.mx/