امروز، دوشنبه ۰۴ تیر ماه ۱۴۰۳

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

فواید سکوت برای مغز :
۱۴۰۰/۰۲/۱۵

▫️ازبین رفتن تنش 

▫️بازیابی توان ذهنی
▫️فعال شدن شبکه پیش فرض مغز
▫️بازسازی سلول های مغز

+ رژیم ۱۰ دقیقه ای سکوت در روز برای افزایش سلامت مغز مفید است.