امروز، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

افزایش استفاده از ربات‌ها در مشاغل مختلف در آمریکا
۱۴۰۰/۰۳/۰۴

 دانشگاه اکسفورد در سال 2013 تحقیقی را انجام داد و پیش بینی کرد که در آینده ای نزدیک، بالغ بر نیمی از نیروی کار انسانی با ربات ها جایگزین خواهند شد.

مؤسسه مک کینسی نیز در تحقیقی مشابه، برآورد می کند که در حدود 60 درصد از تمامی شغل های موجود در عصر حاضر، به راحتی توسط کامپیوترها و ماشین ها قابل پیاده سازی و اجرا خواهند بود.