امروز، دوشنبه ۰۴ تیر ماه ۱۴۰۳

خدمات آموزشی

شرکت فرآیند تحقیق در راستای اهداف خود و بر اساس فعالیتهای تعریف شده ، آموزش را به عنوان یکی از ارکان اصلی و به عنوان مکمل بخش مشاوره از ابتدای شروع فعالیت در دستور کار قرار داده است. شایان ذکر است شرکت فرآیند تحقیق دارای مجوز آموزش در سطح ملی در زمینه‌های آموزش دوره‌های تدوین استاندارد، سیستم‌های مدیریتی و تکنیک ‌های کیفیت از سازمان ملی استاندارد می‌ باشد که با کسب امتیاز ۸۱۵ حائز رتبه اول شده است.

این شرکت با انجام پروژه‌های نیازسنجی آموزشی در سازمانها و شرکتها که خود بخشی از خدمات آموزشی می‌باشد بر اساس نیازمندی موسسات با بهره‌گیری از کادر تخصصی خود، اقدام به طراحی دوره‌های آموزشی نموده است. این دوره‌ها با هدف توانمند سازی اطلاعاتی و توسعه مهارتهای کاربردی بر اساس اهداف و رسالتهای سازمانهای متقاضی طراحی و اجرا می‌گردند.

اهم دوره‌های آموزشی شرکت فرآیند تحقیق به شرح زیر است: