امروز، پنجشنبه ۰۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

-حق با مشتری است دیگر شعار منسوخی است- از این پس شعار این است: ( حق با کارکنانتان است )
۱۳۹۹/۰۸/۱۴

بله درست خواندید، امروز تجربه مدیریت و رهبری موفق و هوشمندانه در جهان این است که اگر بنگاهی کارکنان راضی داشته باشد دیگر کار خاصی لازم نیست انجام دهد. چرا که کارکنان فرهیخته و راضی دارای حس خوب، جانشان و نه جسم خود را تماما به عرصه کار می آورند و کدام کسب و کاری را می شناسید که پرسنل و کارکنانش جانهای خود را به عرصه کارشان آورند و نتیجه ای نگرفته باشد ؟

همواره چنین است که وقتی سازمان چنان اعتماد کارکنان را جلب نماید که آنها هویت خود را در سازمان خود بیابند، دیگر مرزهای کارکنان و سازمان فرو ریخته و این دو در هم ادغام خواهند شد، و این همان مفهوم سازمان یادگیرنده است...

"پیتر سِنگه - سازمان نسل پنجم".