امروز، پنجشنبه ۰۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

خبر های شرکت فرآیند تحقیق

شش شخصیتی که هر استارتاپی به آنها نیاز دارد.
۱۳۹۹/۱۰/۱۸

1- نابغه ی نقش اول

2- رهبر

3- کارکشته ی صنعت

4- متخصص فروش

5- سوپر استار ارتباطات

6- راهنمای امور مالی

            

شما کدوم نقش رو میتونید ایفا کنید؟